Tel.: (+420) 226 539 540

Zásady používání cookies

Toto prohlášení o používání cookies se vztahuje na webovou stránku www.prague-lofts.cz, kterou vlastní a provozuje společnost ARTA spol. s r.o.., IČ: 49549391, se sídlem Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a popisuje, jak používáme osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies a dalších technik (dále jen jako „cookies“) na našich webových stránkách www.prague-lofts.cz (dále jen jako „stránky“).

Shromažďování osobních údajů

Při vstupu na stránky nebo při prohlížení cílených reklam automaticky sbíráme údaje pomocí souborů cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které navštívená webová stránka posílá používanému prohlížeči a ty jsou pak uloženy ve Vašem zařízení. Pokud navštívíte naše webové stránky, do Vašeho počítače jsou cookies také umisťovány. Pokud máte ohledně používání souborů cookies ve svém zařízení pochybnosti, můžete si nastavit, aby Váš prohlížeč odmítl všechny soubory cookies nebo aby Vás na cookies upozornil, abyste se mohl/a rozhodnout, zda je chcete přijmout. Soubory cookies můžete také ze zařízení vymazat. Pokud se však soubory cookies rozhodnete blokovat nebo smazat, nemusí některé funkce navštívených webových stránek fungovat správně.

Typy údajů, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, zahrnují IP adresu, ID používaného zařízení, údaje o prohlédnutých stránkách a o vyhledávání, typ prohlížeče, operační systém, informace o poskytovateli internetu, datum a čas, z jakého URL odkazu byl uživatel přesměrován a údaje o poloze získané na základě používaného zařízení.

V některých případech používáme reklamní soubory cookies třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookies se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy. Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na www.google.com.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče (tools.google.com).

Za jakými účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje včetně osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, používáme k následujícím účelům:

A. Poskytování našich webových stránek: Shromážděním údajů prostřednictvím souborů cookies Vám umožňujeme používat naše stránky.

B. Analýza využívání našich služeb: Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, používáme k analýze toho, jakým způsobem se naše stránky používají, a na základě toho sestavujeme zprávy o využívání našich stránek. Soubory cookies také používáme ke sledování toho, jak používáte naše stránky a ke zlepšování kvality stránek a Vaší uživatelské zkušenosti.

C. Poskytování cílených reklam: Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, využíváme k poskytování cílené reklamy. Pokud to bude dle právních předpisů nutné, požádáme Vás před použitím cookies za tímto účelem o předchozí souhlas. Pokud souhlas poskytnete, můžete jej kdykoli odvolat. Proti zpracování svých osobních údajů pro reklamní účely se také můžete kdykoli ohradit.

D. Průzkum trhu: Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, využíváme k plnění našich oprávněných zájmů za účelem zapojení se do průzkumu trhu (například analýzou segmentace trhu, trendů, preferencí a chování uživatelů nebo průzkumem týkajícím se produktů či služeb nebo efektivity marketingu a reklamy) čí vývoje produktu (např. analýzou charakteristik daného segmentu trhu či skupiny zákazníků nebo výkonnosti našich stránek, abychom mohli naše stránky zlepšovat).

Všechny moderní prohlížeče Vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby Vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že Vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku „nápověda“, „možnosti“ nebo „předvolby“, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.

Pokud si přejete zrušit používání souborů cookies a nemáte k dispozici žádný způsob odhlášení (například v nastavení prohlížeče), obraťte se prosím na info@prague-lofts.cz.

Uchovávání údajů

Existuje rozdíl mezi dočasnými a trvalými soubory cookies. Dočasné cookies trvají pouze do zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mají delší životnost a po zavření prohlížeče nejsou automaticky odstraněny. Snažíme se na stránky umisťovat nebo povolit umístění pouze takových cookies, které mají maximální životnost 5 let. Pouze ve výjimečných případech, například za bezpečnostními účely (např. odhalování podvodů) a pokud je to nezbytně nutné, budou mít cookies delší životnost. Pokud máte otázky o jednotlivých obdobích uchovávání, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Kontakty

Pokud máte otázky nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit některá z práv, která na základě tohoto prohlášení máte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím: info@prague-lofts.cz. V případě pochybností a stížností se můžete obrátit také na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto zásady je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit a tyto změny jsou účinné dnem jejich zveřejnění.